وقتی دلایل شکست کسب‌‌وکارهای متعدد را بررسی می‌کنیم متوجه میشویم برخی از این اشتباهات و مشکلات به‌شکبل مکرر توسط بنیانگذاران مطرح می‌شوند. در این مطلب به رایج‌ترین اشتباهاتی میپردازیم که کارآفرینان به عنوان دلایل اصلی…