آنچه مدیران باید درباره بازاریابی مبتنی بر شخصیت بدانند

مدیران و متخصصان بازاریابی، می توانند بر اساس شخصیت هر فرد رویکردی اختصاصی در پیش گیرند. و پیامی با بیشترین سطح نفوذ و تاثیرگذاری برای هر شخصیت در نظر داشته باشند. البته بحث هدف گذاری و تعیین پیام بر اساس شخصیت هر فرد، منحصر به…

یک نکته کاربردی برای رفع درد ناشی از خرید در مشتریان

درد ناشی از خرید در مشتریان عموما در بحث تحقیقات رفتار مشتری همه چیز آنطور که توسط فرد، بیان میشود پیش نمیرود. آنچه در مغز انسان رخ میدهد گاهی آنچنان متاثر از فاکتورهای احساسی و ناخودآگاه فرد است که حتی خود فرد خریدار نیز دید روشنی نسبت…

5 گام ساده برای شناسایی مشتریان ایده‌آل‌تان

یک دقیقه به چیزی فکر کنید که تصور می‌کنید همه مردم دوست دارند. چه چیزی به ذهنتان می‌رسد؟ تعطیلات؟ خوب، تعطیلات گاهی اوقات به به برخی افراد، بیشتر استرس وارد می کند تا آنها را آرام کند. خرید؟ بعضی از افراد از خرید بیزار هستند…