نوروماركتينگ - Neuromarketing

تركيب علوم روانشناسي و عصب شناسي با ماركتينگ ، علمي ميان رشته اي تحت عنوان نوروماركتينگ را ايجاد كرده است ، كه به ما كمك ميكند درك صحيح تر و عميق تري نسبت به مشتريان و عوامل اثرگذار در تصميم خريد انها ، به دست آوريم .ما ميدانيم مشتريان چه محصولاتي را ميخرند و از چه خدماتي استفاده ميكنند ولي چرايي ترجيح خريد يك محصول را نسبت به محصول مشابه يا استفاده از خدمات يك شركت به جاي شركت رقيب را هنوز به صورت دقيق نميدانيم . و متاسفانه روش های تحقیق متعارف نيز ، مار ا به نتایج مورد نظر نميرساند .و دراينجاست كه نتايج تحقيقات نوروماركتينگ ، پاسخي ارزشمند و گرانبها به چرايي اين ترجيحات ، در اختيار ما قرار ميدهد

با ما همراه باشيد