5 گام ساده برای شناسایی مشتریان ایده‌آل‌تان

یک دقیقه به چیزی فکر کنید که تصور می‌کنید همه مردم دوست دارند. چه چیزی به ذهنتان می‌رسد؟ تعطیلات؟ خوب، تعطیلات گاهی اوقات به به برخی افراد، بیشتر استرس وارد می کند تا آنها را آرام کند. خرید؟ بعضی از افراد از خرید بیزار هستند…

چگونه نیازها و انتظارات مشتریان را شناسایی کنیم؟

مصرف‌کنندگان یک روز به احساساتشان گوش می‌دهند، یک روز دیگر به واقعیت‌ها و یک روز هم به ترکیبی از هردو. آنها نقدها و نظرات صادقانه و جعلی را می‌خوانند. ابتدا این را می‌خواهند، چند وقت بعد آن یکی را می‌خواهند، درحالی‌که آنچه واقعاً برای آنها…