شکست یک استارتاپ آموزشی برای کارآفرینان جوان با هزینه 150 هزار یورو

  فابین در سن 24 سالگی اقدام به راه‌اندازی استارتاپی در حوزه برگزاری دوره آموزش کارآفرینی برای کارآفرینان جوان کرد. یک دوره یکساله که مبتنی بر انتقال تجربیات و آموزش مهارت‌های مورد نیاز کارآفرینان جوان…

شکست اپلیکیشن بدنسازی بدون استراتژی بازاریابی مشخص و شفاف

صحبت‌های بنیان‌گذار یک اپلیکیشن ناموفق    اپلیکیشن تناسب اندام متمرکز بر برنامه های بدنسازی و مربیگری خصوصی چیزی بود که جک برای تمرکز روی آن،  از کار تمام وقت‌ش انصراف داد. خودش به تنهایی بودجه…