زنان توانمند، شجاع و موفق در کسب و کار و تجارت

We Support Each Other In The Business World

راه‌اندازی و مدیریت یک کسب‌و‌کار، مسیری طولانی و پر از چالش است.بویژه برای ما خانم‌ها. حتی در کشورهای توسعه یافته که تلاش زیادی برای کم کردن تبعیض های جنسیتی در محیط کار میشود این تبعیض‌ها و قضاوت‌های نابجا، وجود دارد چه برسد به کشور و فرهنگ حاکم بر جامعه ما که هنوز راه زیادی در پیش دارد!
مطمئنا خانم هایی که جرئت میکنند و پا در این مسیر سخت و پر از چالش میگذارند شجاعت و قدرت لازم را در وجودشان پیدا و بیدار کرده اند. ولی آنچه میتواند حضور ما را در دنیای تجارت را قدرتمندتر کند و به شما جرئت بیشتری دهد که گام های استوارتری بردارید حضور در گروهی از افراد هم‌جنس و مشابه خودمان است.
وقتی میبینیم خانم هایی دقیقا با دغدغه‌ها و چالش‌های مشابه ما روبرو بودند و هستند و هرکدام از تجربیاتشان میگویند و اینکه چطور توانسته اند بر چالش های مسیر پیروز شوند ،دلگرم میشویم که در این راه تنها نیستیم و از طرف دیگر میتوانیم به همدلی و کمک دوستانه افرادی که تجربه بیشتری از ما دارند حساب کنیم و یا برای عده ای دیگر چراغ راه باشیم.

افرادی که واقعا به موفقیت میرسند یک خصوصیت واحد دارند، دوست دارند دیگران هم به موفقیت برسند. و بدین منظور از هیچ کمک فکری دریغ نمیکنند.

باورها و دروغ‌های حسادت های زنانه را فراموش کنید. چه‌بسا این حسادت‌ها در حوزه کاری برای مردان پررنگ‌تر هم هست. ولی آنها یاد گرفته اند با وجود همه رقابت‌ها، چطور برای رسیدن به اهدافشان، در زمان نیاز با هم متحد شوند و باهم همکاری کنند. و این دقیقا همان حمایت و همکاری ست که میتواند به عنوان یک مدیر و صاحب کسب و کار، به ما قدرت و جرات مندی بیشتری ببخشد.