” کاری را انجام دهید که دوستش دارید “ احتمالا شما هم زیاد این عبارت را شنیده اید و از حق نگذریم از آن دست جملاتی ست که با تمام وجود دوست داریم درست باشد…