یک دقیقه به چیزی فکر کنید که تصور می‌کنید همه مردم دوست دارند. چه چیزی به ذهنتان می‌رسد؟ تعطیلات؟ خوب، تعطیلات گاهی اوقات به به برخی افراد، بیشتر استرس وارد می کند تا آنها را…