مغز ما بسيار هوشمند است و گاهي براي تعلل در كارهاي ضروري، بسيار پيچيده عمل مي‌كند. تا حالا با فردي برخورد داشتيد كه بخاطر عدم تحرك و ورزش، سلامتي‌اش به خطر افتاده باشد؟ يا حتي…